Torben Stenius

Advokat Torben Stenius har møderet for Højesteret og har igennem årene mødt i mere end 600 retssager.

Han har opnået betydelig erfaring i håndteringen af komplicerede skatte-/afgiftsstraffesager, almindelige straffesager, sager vedrørende erhvervslejeforhold, andelsboligforeninger, konkurskarantænesager, sager vedrørende ledelsesansvar m.m.
Han beskæftiger sig desuden med rekonstruktioner samt almindelig virksomhedsrådgivning herunder særlig rådgivning vedrørende fødevareforhold.

Kompetencer:
• Straffesager
• Civile retssager
• Rekonstruktioner
• Erhvervslejeret
• Entrepriseret
• Erhvervsret
• Etablering af virksomhed
• Virksomhedsrådgivning
• Fast ejendom
• Kommercielle kontrakter
• Køb og salg af virksomheder
• Fødevareret
• Selskabsret

Uddannelse:
Cand.jur. 1984
Advokatbeskikkelse 1987
Møderet for Landsret 1988
Møderet for Højesteret 1994

Medlemskaber:
Advokatsamfundet
Københavns Advokatforening

Find den rette advokat

Se listen over kompetencer for at finde den ønskede advokat.