Peter Herskind

Peter Herskind har speciale i ansættelses- og arbejdsret, herunder ansættelseskontrakter, lønaftaler, ændringer, klausuler, opsigelser, overenskomster, diskrimination, direktørers ansættelsesforhold og tvister, med rådgivning af såvel virksomheder som medarbejdere. Endvidere har Peter Herskind betydelig erfaring indenfor indgåelse af kommercielle samarbejdsaftaler. Peter Herskind er forfatter til lovkommentaren ”Lov om ansættelsesbeviser” (for fagnørder) og bogen ”Den gode ansættelseskontrakt” (for praktikere) samt skribent, foredragsholder og underviser indenfor sit fagområde. Peter Herskind yder rådgivning på dansk og engelsk.

Competencies
• Personalejura
• Erhvervsret
Uddannelse
Møderet for Højesteret
Advokat 1993
Cand.jur. 1990

Medlemskaber
Advokatsamfundet
Danske Advokater
Foreningen AnsættelsesAdvokater
Foreningen for Arbejdsret

Erfaring
Jeg har beskæftiget mig praktisk med personalejura fra A – Z for arbejdsgivere og medarbejdere (det dækker ansættelsesret, arbejdsret, HR Jura) i mere end 25 år heraf 20 som selvstændig advokat med egen advokatvirksomhed.
Jeg har rådgivet og ført sager, udbudt kurser og undervist advokater og personalefolk.

Hovedområderne i private ansættelsesforhold dækker:

– Ansættelseskontrakter

– Opsigelser

– Konkurrenceforhold

– Fratrædelsesaftaler

– Overenskomster

– Sager i by- og landsretter, Arbejdsretten, faglige og private voldgifter og Ligebehandlingsnævnet, konflikthåndtering og mediation

Under disse hovedområder har jeg stor praktisk erfaring med

Ansættelseskontrakter herunder

– Udarbejdelse af korrekte kontrakter

– Optimering og individuel tilpasning

– Vilkårsforhandling og ændringer af eksisterende kontrakter

– Sammenkædning med personalehåndbøger, overenskomster og politikker

– Direktørkontrakt, lederkontrakt, funktionærkontrakt, specialistkontrakt, vikar- og freelancekontrakt

– Klausuler om konkurrence og kunder

– Fordele for arbejdsgiver eller medarbejder

Opsigelse og bortvisning

– Udarbejdelse af korrekt opsigelse

– Gennemførsel af ”den gode opsigelse”

– Forhandling ved opsigelse og bortvisning

– Forhandling af vilkår om eks. rådighedsforpligtelse, bonus, ferie, afvikling og overdragelse

Håndtering/aftale om klausuler og hemmeligholdelse

– Fortrolighed

– Fratrædelsesaftale

– Behandling af krav om urimelig opsigelse, godtgørelse og erstatning, bonus

– Håndtering af konflikter

– Usaglig opsigelse

Fratrædelsesgodtgørelse

– Ledergodtgørelse
– Godtgørelse i forhold til ligebehandling, diskrimination, virksomhedsoverdragelse og beskyttelse af tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdere på orlov
– Aftalte ordninger

Konkurrenceforhold

– Konkurrenceklausuler

– Kunde- og samarbejdsklausuler

– Forretningshemmeligheder

– Loyalitetspligt

– Håndtering af konflikter

– Virksomhedsoverdragelse

Fratrædelsesaftaler

– Udarbejdelse af korrekte og fyldestgørende aftaler

– Forhandling af vilkår om løn, godtgørelse, bonus, ferie, goder og outplacement

– ”Sådan lukkes en sag”

Find den rette advokat

Se listen over kompetencer for at finde den ønskede advokat.