Jakob Gjølbo

Jakob Gjølbo fik bestalling som advokat i 1999 og erhvervede samme år møderet for Landsret, Jakob har i alle årene beskæftiget sig med rets- og voldgiftssager primært for erhvervsvirksomheder, men også for private. Jakob har tillige i sit karriereforløb arbejdet som in-house advokat og i den forbindelse opbygget juridisk afdeling i et større dansk selskab, og tillige med erfaringerne herfra, bistår Jakob erhvervsvirksomheder med disses juridiske problemstillinger og kontrakter.

Kompetencer:
• Rets- og voldgiftssager
• Kommercielle kontrakter
• Selskabsret
• Ansættelsesforhold
• Forsikring og erstatning
• Insolvensret, herunder rekonstruktion og konkurskarantænesager
• Sø- og transportret

Uddannelse:
Møderet for Landsret 1999
Advokat 1999
Cand.jur. 1996
Specialeksamen i Søret, Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo 1995

Medlemskaber:
Københavns Advokatforening
Advokatsamfundet

Find den rette advokat

Se listen over kompetencer for at finde den ønskede advokat.