Velkommen til Citadel Advokater

Citadel Advokater, der har til huse i centralt beliggende lokaler på Esplanaden, er en virksomhed bestående af samarbejdende advokater. I Citadel Advokater brænder vi for vores håndværk. De forskellige advokater dækker tilsammen et bredt juridisk område, hovedsagligt på erhvervsområdet. På den måde kan klienten altid modtage en service, der er tilpasset den juridiske problemstilling.

Vi ved, at juridiske forhold til tider kan være kringlede og uigennemskuelige. Gennem orientering før og under sagen, om hvordan processen forløber, samt orientering om forventet tidsforbrug og honorar, vil vi gerne opnå transparens, forståelse og overskuelighed. 

Vores kompetencer

Vi rådgiver virksomheder, fonde, foreninger, offentlige myndigheder samt privatpersoner vedrørende de fleste juridiske forhold.